Uchwała Nr 5/2020 SKOZK z dn. 30 marca 2020 r. ws. zapewnienia ciągłości przedsięwzięć rewaloryzacyjnych podejmowanych w 2020 r.

Uchwała Nr 5/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zapewnienia ciągłości przedsięwzięć rewaloryzacyjnych podejmowanych w 2020 roku