Uchwała Nr 1/2020 SKOZK z dn. 30 marca 2020 r. ws. sprawozdania z wykonania prognozy finansowej NFRZK za 2019 r.

Uchwała Nr 1/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania z wykonania prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 2019 rok