Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 9 września 2019 r.