Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 4 lipca 2019 r.