Uchwała Nr 10/2019 Prezydium SKOZK z dn. 4 lipca 2019 r. w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II-V NFRZK

Uchwała Nr 10/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II-V Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2020 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 2020-2021 lub 2020-2022