Uchwała Nr 7/2019 SKOZK z dn. 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Biura SKOZK

Uchwała Nr 7/2019 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa