Uchwała Nr 18/2018 Prezydium SKOZK z dn. 7 listopada 2018 r. w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po trzech kwartałach 2018 r. i niezbędnych korekt w planie

Uchwała Nr 18/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po trzech kwartałach 2018 roku i niezbędnych korekt w planie