Uchwała Nr 16/2018 Prezydium SKOZK z dn. 13 września 2018 r. w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych

Uchwała Nr 16/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 13 września 2018 r. w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II, III i V Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2019 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 2019-2021