Stan na dzień 12 kwietnia 2018 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2018 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2018 SKOZK z dnia 19 marca 2018 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 4/2018 Prezydium SKOZK z dnia 12 kwietnia 2018 roku