Uchwała Nr 3/2018 Prezydium SKOZK z dn. 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2018-2021

Uchwała Nr 3/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2018-2021