Uchwała Nr 1/2018 SKOZK z dn. 19 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania prognozy finansowej NFRZK za 2017 r.

Uchwała Nr 1/2018 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania wykonania prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 2017 rok