Uchwała Nr 25/2017 Prezydium SKOZK z dn. 10 listopada 2017 r. w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała Nr 25/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa