Stan na dzień 28 kwietnia 2017 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2017 ze środków NFRZK przyjęty Uchwałą Nr 4/2017 SKOZK z dnia 31 marca 2017 roku z korektami przyjętymi Uchwałą Nr 7/2017 Prezydium SKOZK z dnia 28 kwietnia 2017 roku