Uchwała Nr 1/2017 SKOZK z dn. 31 marca 2017 r. ws. sprawozdania z realizacji prognozy finansowej NFRZK za 2016 r.

Uchwała Nr 1/2017 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z realizacji prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 2016 rok