Uchwała Nr 29/2016 Prezydium SKOZK z dn. 17 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu dokumentu do przedłożenia Zebraniu Plenarnemu na posiedzeniu w dn. 17 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 29/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu dokumentu do przedłożenia Zebraniu Plenarnemu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2016 roku