Uchwała Nr 21/2016 Prezydium SKOZK z dn. 11 października 2016 r. w sprawie zmiany wzorów formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania z NFRZK […]

Uchwała Nr 21/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zmiany wzorów formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i wzorów kart zgłoszeń  projektów kluczowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2017-2019