Stan na dzień 30 sierpnia 2016 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2016 ze środków NFRZK przyjęty Uchwałą Nr 3/2016 SKOZK z dn. 12 marca 2016 roku z korektami przyjętymi Uchwałą Nr 15/2016 Prezydium SKOZK z dnia 30 sierpnia 2016 roku