Uchwała Nr 8/2016 Prezydium SKOZK z dn. 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Finansowej SKOZK

Uchwała Nr 8/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Finansowej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa