Uchwała Nr 6/2016 Prezydium SKOZK z dn. 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Zasad Finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK

Uchwała Nr 6/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Zasad Finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa