Uchwała Nr 5/2016 Prezydium SKOZK z dn. 17 czerwca 2016 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała Nr 5/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dn. 17 czerwca 2016 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwały powiązane