Uchwała Nr 9/2014 Prezydium SKOZK z dn. 5 września 2014 r. w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych NFRZK

Uchwała Nr 9/2014 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 5 września 2014 roku w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa