Stan na dzień 6 marca 2015 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2015 ze środków NFRZK przyjęty Uchwałą Nr 2/2015 SKOZK z dn. 6 marca 2015 roku