Stan na dzień 5 września 2014 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2014 rok ze środków NFRZK przyjęty Uchwałą Nr 2/2014 z dnia 1 marca 2014 roku z korektami przyjętymi Uchwałą Nr 3/2014 Prezydium SKOZK z dnia 16 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 6/2014 Prezydium SKOZK z dnia 11 lipca 2014 roku oraz Uchwałą Nr 7/2014 Prezydium SKOZK z dnia 5 września 2014 roku