Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK na 2012 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2012 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2013 SKOZK z dn. 16 marca 2013 r.