Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK na 2011 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2011 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2012 SKOZK z dn. 15 marca 2012 r.