Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK na 2009 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2009 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2010 SKOZK z dn. 16 lutego 2010 r.