Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK na 2008 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2008 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2009 SKOZK z dn. 6 lutego 2009 r.