Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK na 2007 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2007 rok przyjęte Uchwałą Nr 3/2008 SKOZK z dn. 19 lutego 2008 r.