Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK na 2006 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2006 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2007 SKOZK z dn. 13 lutego 2007 r.