Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa na 1999 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narorodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 1999