Regulamin Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Regulamin SKOZK przyjęty Uchwałą Nr 7/2001 SKOZK z dn. 4 grudnia 2001 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 1/2008 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 19 lutego 2008 roku, Uchwałą Nr 8/2008 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr 4/2012 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 15 marca 2012 roku, Uchwałą Nr 9/2016 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 2 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr 12/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku i Uchwałą Nr 9/2023 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 czerwca 2023 roku.