Regulamin Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Regulamin SKOZK przyjęty Uchwałą Nr 7/2001 SKOZK z dn. 4 grudnia 2001 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Nr 1/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku, Uchwałą Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Nr 8/2008 z dnia 11 grudnia 2008 roku, Uchwałą Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Nr 4/2012 z dnia 15 marca 2012 roku, Uchwałą Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Nr 9/2016 z dnia 2 lipca 2016 roku i Uchwałą Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Nr 12/2021 z dnia 10 lipca 2021 roku.