Program i kierunki działania SKOZK

Program i kierunki działania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przyjęte Uchwałą Nr 7/2022 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu i kierunków działania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa