A A A

Uchwała Nr 5/2018 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2017 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 09-04-2018
  • Osoba udostępniająca na stronie: Anna Klasa Kwiatkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 09-04-2018
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska