A A A

Uchwała Nr 5/2017 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2016 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 14-04-2017
  • Osoba udostępniająca na stronie: Anna Klasa Kwiatkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska