A A A

Uchwała Nr 3/2017 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2017-2020 - objęcia dofinansowaniem projektów kluczowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2017-2019

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 14-04-2017
  • Osoba udostępniająca na stronie: Anna Klasa Kwiatkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska