A A A

Uchwała Nr 4/2016 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dn. 12 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2015 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 24-03-2016
  • Osoba udostępniająca na stronie: Artur Chojnacki
  • Data ostatniej modyfikacji: 24-03-2016
  • Osoba modyfikująca: Artur Chojnacki