A A A

Uchwała Nr 3/2015 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2014 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 16-03-2015
  • Osoba udostępniająca na stronie: Anna Klasa Kwiatkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 22-06-2015
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska