A A A

Uchwała Nr 3/2014 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2013 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 18-03-2014
  • Osoba udostępniająca na stronie: Artur Chojnacki
  • Data ostatniej modyfikacji: 22-06-2015
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska