A A A

Uchwała Nr 3/2013 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 16 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2012 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 19-03-2013
  • Osoba udostępniająca na stronie: Artur Chojnacki
  • Data ostatniej modyfikacji: 22-06-2015
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska