A A A

Uchwała Nr 14/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 września 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 13/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po pierwszym półroczu 2017 roku i niezbędnych korekt w planie

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 22-09-2017
  • Osoba udostępniająca na stronie: Anna Klasa Kwiatkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 22-09-2017
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska