A A A

Uchwała Nr 28/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 18/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 października 2016 roku w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po trzech kwartałach 2016 roku i niezbędnych korekt w planie

Uchwały powiązane

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 21-12-2016
  • Osoba udostępniająca na stronie: Anna Klasa Kwiatkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2016
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska