A A A

Uchwała Nr 21/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zmiany wzorów formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i wzorów kart zgłoszeń  projektów kluczowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2017-2019

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 30-11-2016
  • Osoba udostępniająca na stronie: Anna Klasa Kwiatkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 30-11-2016
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska