Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2017 ze środków NFRZK