A A A

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2016 ze środków NFRZK przyjęty Uchwałą Nr 3/2016 SKOZK z dn. 12 marca 2016 roku z korektami przyjętymi Uchwałą Nr 20/2016 Prezydium SKOZK z dnia 9 grudnia 2016 roku

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 27-12-2016
  • Osoba udostępniająca na stronie: Anna Klasa Kwiatkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 27-12-2016
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska