Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2016 ze środków NFRZK