A A A

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2015 ze środków NFRZK przyjęty Uchwałą Nr 2/2015 SKOZK z dnia 6 marca 2015 roku z korektami przyjętymi Uchwałą Nr 3/2015 Prezydium SKOZK z dnia 8 maja 2015 roku

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 26-05-2015
  • Osoba udostępniająca na stronie: Anna Klasa Kwiatkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 26-05-2015
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska