Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2015 ze środków NFRZK