A A A

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2014 rok ze środków NFRZK przyjęty Uchwałą Nr 2/2014 SKOZK z dn. 1 marca 2014 roku z korektami przyjętymi Uchwałą Nr 3/2014 Prezydium SKOZK z dn. 16 maja 2014 roku

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 24-03-2015
  • Osoba udostępniająca na stronie: Artur Chojnacki
  • Data ostatniej modyfikacji: 24-03-2015
  • Osoba modyfikująca: Artur Chojnacki