Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2014 ze środków NFRZK