Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 28 czerwca 2021 roku
Stan na dzień 28 czerwca 2021 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 6/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 6/2021 Prezydium SKOZK z 31 maja 2021 roku i Uchwałą Nr 12/2021 Prezydium SKOZK z 28 czerwca 2021 roku
Uchwała Nr 14/2021 SKOZK z dn. 10 lipca 2021 r. ws. uzupełnienia składu Prezydium SKOZK

Uchwała Nr 14/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 13/2021 SKOZK z dn. 10 lipca 2021 r. ws. nadania regulaminu Biuru SKOZK

Uchwała Nr 13/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie nadania regulaminu Biuru Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 12/2021 SKOZK z dn. 10 lipca 2021 r. ws. zmiany Regulaminu SKOZK

Uchwała Nr 12/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 11/2021 SKOZK z dn. 10 lipca 2021 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności SKOZK w r. 2020 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym

Uchwała Nr 11/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2020 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym
Uchwała Nr 10/2021 SKOZK z dn. 10 lipca 2021 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności SKOZK w r. 2019 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym

Uchwała Nr 10/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2019 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym
Uchwała Nr 9/2021 SKOZK z dn. 10 lipca 2021 r. ws. sprawozdania Przewodniczącego SKOZK z przebiegu Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2021 r.

Uchwała Nr 9/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie sprawozdania Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z przebiegu Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2021 roku
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 31 maja 2021 roku
Uchwała Nr 15/2021 Prezydium SKOZK z dn. 28 czerwca 2021 r. ws. zwołania Zebrania Plenarnego w dniu 10 lipca 2021 r. i przyjęcia projektów dokumentów do przedłożenia na to posiedzenie

Uchwała Nr 15/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zebrania Plenarnego w dniu 10 lipca 2021 roku i przyjęcia projektów dokumentów do przedłożenia na to posiedzenie
Uchwała Nr 14/2021 Prezydium SKOZK z dn. 28 czerwca 2021 r. ws. określenia wzorów formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania z NFRZK

Uchwała Nr 14/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 13/2021 Prezydium SKOZK z dn. 28 czerwca 2021 r. ws. zmiany warunków udzielenia dofinansowania z NFRZK do realizacji projektu kluczowego NFRZK pod nazwą „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia”

Uchwała Nr 13/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany warunków udzielenia dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do realizacji projektu kluczowego Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa pod nazwą „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia”
Uchwała Nr 12/2021 Prezydium SKOZK z dn. 28 czerwca 2021 r. ws. niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała Nr 12/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa
Uchwała nr 11/2021 Prezydium SKOZK z dn. 28 czerwca 2021 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2021–2025

Uchwała nr 11/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2021–2025
Stan na dzień 31 maja 2021 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 6/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 6/2021 Prezydium SKOZK z 31 maja 2021 roku
Uchwała Nr 10/2021 Prezydium SKOZK z dn. 31 maja 2021 r. ws. zawieszenia podjęcia egzekucji komorniczej należności na rzecz SKOZK zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny z dn. 10 sierpnia 2016 r. sygn. akt II K 286/16/S

Uchwała Nr 10/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zawieszenia podjęcia egzekucji komorniczej należności na rzecz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny z dnia 10 sierpnia 2016 roku sygn. akt II K 286/16/S
Uchwała Nr 9/2021 Prezydium SKOZK z dn. 31 maja 2021 r. ws. przyjęcia informacji o stanie na dzień 31 grudnia 2020 r. egzekucji nawiązek zasądzonych na rzecz SKOZK

Uchwała Nr 9/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie na dzień 31 grudnia 2020 roku egzekucji nawiązek zasądzonych na rzecz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 8/2021 Prezydium SKOZK z dn. 31 maja 2021 r. ws. przeznaczeniu nawiązek zasądzonych na rzecz SKOZK w sprawach przestępstw przeciw zabytkom

Uchwała Nr 8/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przeznaczeniu nawiązek zasądzonych na rzecz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w sprawach przestępstw przeciw zabytkom
Uchwała Nr 7/2021 Prezydium SKOZK z dn. 31 maja 2021 r. ws. przyjęcia raportu z ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny NFRZK „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020

Uchwała Nr 7/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia raportu z ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020
Uchwała Nr 6/2021 Prezydium SKOZK z dn. 31 maja 2021 r. ws. niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała Nr 6/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa
Uchwała Nr 5/2021 Prezydium SKOZK z dn. 31 maja 2021 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2021–2025

Uchwała Nr 5/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2021–2025
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 30 marca 2021 roku
Stan na dzień 30 marca 2021 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 6/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku
Uchwała Nr 8/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej SKOZK

Uchwała Nr 8/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 7/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. zapewnienia ciągłości przedsięwzięć rewaloryzacyjnych podejmowanych w 2021 r.

Uchwała Nr 7/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zapewnienia ciągłości przedsięwzięć rewaloryzacyjnych podejmowanych w 2021 roku
Uchwała Nr 6/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków NFRZK

Uchwała Nr 6/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 5/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK – objęcia dofinansowaniem przedsięwzięć wieloletnich etapowanych NFRZK na lata 2021–2023

Uchwała Nr 5/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – objęcia dofinansowaniem przedsięwzięć wieloletnich etapowanych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2021–2023
Uchwała Nr 4/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. sprawozdania z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2020

Uchwała Nr 4/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2020
Uchwała Nr 3/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. sprawozdania z wykonania prognozy finansowej NFRZK za 2020 rok

Uchwała Nr 3/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania z wykonania prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 2020 rok
Uchwała Nr 2/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. sprostowania omyłek pisarskich w sprawozdaniu z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za rok 2018 ze środków NFRZK, przyjęcia informacji o realizacji zadań objętych planem rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa na rok 2018 ze środków NFRZK w prawidłowym brzmieniu oraz wprowadzenia zmian w sprawozdaniu z działalności SKOZK w r. 2018

Uchwała Nr 2/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w sprawozdaniu z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za rok 2018 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, przyjęcia informacji o realizacji zadań objętych planem rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa na rok 2018 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w prawidłowym brzmieniu oraz wprowadzenia zmian w sprawozdaniu z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2018
Uchwała Nr 1/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. sprawozdania Przewodniczącego SKOZK z przebiegu Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2020 roku

Uchwała Nr 1/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z przebiegu Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2020 roku
Uchwała Nr 4/2021 Prezydium SKOZK z dn. 23 marca 2021 r. ws. uzupełnienia składu Komisji Prawno-Organizacyjnej SKOZK

Uchwała Nr 4/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Prawno-Organizacyjnej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 3/2021 Prezydium SKOZK z dn. 23 marca 2021 r. ws. zwołania Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2021 r. i przyjęcia projektów dokumentów do przedłożenia na to posiedzenie

Uchwała Nr 3/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zwołania Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2021 roku i przyjęcia projektów dokumentów do przedłożenia na to posiedzenie
Uchwała Nr 1/2021 Prezydium SKOZK z dn. 5 marca 2021 r. ws. zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK

Uchwała Nr 1/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 2/2021 Prezydium SKOZK z dn. 23 marca 2021 r. ws. zmiany zasad działania zespołu do spraw ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny NFRZK „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020

Uchwała Nr 2/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany zasad działania zespołu do spraw ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020
Uchwała Nr 2/2019 SKOZK z dn. 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2018

Uchwała Nr 2/2019 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2018
Stan na dzień 4 grudnia 2020 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2020 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 3/2020 Prezydium SKOZK z dnia 29 maja 2020 roku, Uchwałą Nr 5/2020 Prezydium SKOZK z dnia 30 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr 8/2020 Prezydium SKOZK z dnia 23 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr 11/2020 Prezydium SKOZK z dnia 25 września 2020 roku, Uchwałą Nr 14/2020 Prezydium SKOZK z dnia 13 listopada 2020 roku i Uchwałą Nr 17/2020 Prezydium SKOZK z dnia 4 grudnia 2020 roku
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 4 grudnia 2020 roku
Uchwała Nr 20/2020 Prezydium SKOZK z dn. 4 grudnia 2020 r. ws. zmian w składzie osobowym zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II i III NFRZK do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2021 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 2021–2022 lub 2021–2023

Uchwała Nr 20/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w składzie osobowym zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II i III Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2021 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 2021–2022 lub 2021–2023
Uchwała Nr 19/2020 Prezydium SKOZK z dn. 4 grudnia 2020 r. ws. zmiany w Regulaminie pracy zespołów sterujących priorytetów operacyjnych NFRZK

Uchwała Nr 19/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w Regulaminie pracy zespołów sterujących priorytetów operacyjnych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 18/2020 Prezydium SKOZK z dn. 4 grudnia 2020 r. ws. zmian w składzie osobowym zespołu do spraw ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny NFRZK „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020

Uchwała Nr 18/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w składzie osobowym zespołu do spraw ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020
Uchwała Nr 17/2020 Prezydium SKOZK z dn. 4 grudnia 2020 r. ws. niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała Nr 17/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa
Uchwała Nr 16/2020 Prezydium SKOZK z dn. 4 grudnia 2020 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2020–2024

Uchwała Nr 16/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2020–2024
Stan na dzień 13 listopada 2020 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2020 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 3/2020 Prezydium SKOZK z dnia 29 maja 2020 roku, Uchwałą Nr 5/2020 Prezydium SKOZK z dnia 30 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr 8/2020 Prezydium SKOZK z dnia 23 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr 11/2020 Prezydium SKOZK z dnia 25 września 2020 roku, Uchwałą Nr 14/2020 Prezydium SKOZK z dnia 13 listopada 2020 roku
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 13 listopada 2020 roku
Uchwała Nr 15/2020 Prezydium SKOZK z dn. 13 listopada 2020 r. ws. zmiany zasad działania zespołu do spraw ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny NFRZK „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020

Uchwała Nr 15/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zasad działania zespołu do spraw ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020
Uchwała Nr 14/2020 Prezydium SKOZK z dn. 13 listopada 2020 r. ws. oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po trzech kwartałach 2020 r. i niezbędnych korekt w planie

Uchwała Nr 14/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po trzech kwartałach 2020 roku i niezbędnych korekt w planie
Uchwała Nr 13/2020 Prezydium SKOZK z dn. 13 listopada 2020 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2020–2024

Uchwała Nr 13/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2020–2024
Uchwała Nr 2/2020 Prezydium SKOZK z dn. 29 maja 2020 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2020–2024

Uchwała nr 2/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2020–2024
Uchwała Nr 3/2020 Prezydium SKOZK z dn. 29 maja 2020 r. ws. niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała nr 3/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa
Uchwała Nr 4/2020 Prezydium SKOZK z dn. 30 czerwca 2020 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2020–2024

Uchwała nr 4/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2020–2024
Uchwała Nr 5/2020 Prezydium SKOZK z dn. 30 czerwca 2020 r. ws. niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała nr 5/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa
Uchwała Nr 7/2020 Prezydium SKOZK z dn. 23 lipca 2020 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2020–2024

Uchwała nr 7/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2020–2024
Uchwała Nr 8/2020 Prezydium SKOZK z dn. 23 lipca 2020 r. ws. oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po pierwszym półroczu 2020 r. i niezbędnych korekt w planie

Uchwała nr 8/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po pierwszym półroczu 2020 roku i niezbędnych korekt w planie
Uchwała Nr 11/2020 Prezydium SKOZK z dn. 25 września 2020 r. ws. niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała nr 11/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa
Uchwała Nr 10/2020 Prezydium SKOZK z dn. 25 września 2020 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2020–2024

Uchwała nr 10/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2020–2024
Uchwała Nr 12/2020 Prezydium SKOZK z dn. 25 września 2020 r. ws. zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK

Uchwała Nr 12/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 6/2020 Prezydium SKOZK z dn. 30 czerwca 2020 r. ws. powołania zespołu do spraw ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny NFRZK „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020

Uchwała Nr 6/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania zespołu do spraw ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020
Stan na dzień 25 września 2020 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2020 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 3/2020 Prezydium SKOZK z dnia 29 maja 2020 roku, Uchwałą Nr 5/2020 Prezydium SKOZK z dnia 30 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr 8/2020 Prezydium SKOZK z dnia 23 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr 11/2020 Prezydium SKOZK z dnia 25 września 2020 roku
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 25 września 2020 roku

Prognoza wieloletnia stan z dnia 25 września 2020 roku
Uchwała Nr 9/2020 Prezydium SKOZK z dn. 23 lipca 2020 r. ws. składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II–V NFRZK do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2021 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 2021–2022 lub 2021–2023

Uchwała Nr 9/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II–V Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2021 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 2021–2022 lub 2021–2023
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 23 lipca 2020 r.
Stan na dzień 23 lipca 2020 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2020 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 3/2020 Prezydium SKOZK z dnia 29 maja 2020 roku, Uchwałą Nr 5/2020 Prezydium SKOZK z dnia 30 czerwca 2020 roku i Uchwałą Nr 8/2020 Prezydium SKOZK z dnia 23 lipca 2020 roku
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
Stan na dzień 30 czerwca 2020 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2020 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 3/2020 Prezydium SKOZK z dnia 29 maja 2020 roku i Uchwałą Nr 5/2020 Prezydium SKOZK z dnia 30 czerwca 2020 roku
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 29 maja 2020 r.
Stan na dzień 29 maja 2020 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2020 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 3/2020 Prezydium SKOZK z dnia 29 maja 2020 roku
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 2 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr 5/2020 SKOZK z dn. 30 marca 2020 r. ws. zapewnienia ciągłości przedsięwzięć rewaloryzacyjnych podejmowanych w 2020 r.

Uchwała Nr 5/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zapewnienia ciągłości przedsięwzięć rewaloryzacyjnych podejmowanych w 2020 roku
Uchwała Nr 1/2020 Prezydium SKOZK z dn. 18 marca 2020 r. ws. zwołania Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2020 r. i przyjęcia projektów dokumentów do przedłożenia na to posiedzenie

Uchwała Nr 1/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zwołania Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2020 roku i przyjęcia projektów dokumentów do przedłożenia na to posiedzenie
Stan na dzień 30 marca 2020 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2020 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku
Uchwała Nr 4/2020 SKOZK z dn. 30 marca 2020 r. ws. planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2020 rok ze środków NFRZK

Uchwała Nr 4/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2020 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 2/2020 SKOZK z dn. 30 marca 2020 r. ws. sprawozdania z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2019

Uchwała Nr 2/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2019
Uchwała Nr 3/2020 SKOZK z dn. 30 marca 2020 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK – objęcia dofinansowaniem przedsięwzięć wieloletnich etapowanych NFRZK na lata 2020–2022

Uchwała Nr 3/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – objęcia dofinansowaniem przedsięwzięć wieloletnich etapowanych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2020–2022
Uchwała Nr 1/2020 SKOZK z dn. 30 marca 2020 r. ws. sprawozdania z wykonania prognozy finansowej NFRZK za 2019 r.

Uchwała Nr 1/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania z wykonania prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 2019 rok
Stan na dzień 10 grudnia 2019 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2019 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2019 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 18 marca 2019 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 16/2019 Prezydium SKOZK z dnia 10 grudnia 2019 rokuSt
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 10 grudnia 2019 r.
Uchwała nr 16/2019 Prezydium SKOZK z dn. 10 grudnia 2019 r. w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa
Uchwała nr 15/2019 Prezydium SKOZK z dn. 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2019–2023
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 29 października 2019 r.
Stan na dzień 29 października 2019 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2019 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2019 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 18 marca 2019 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 14/2019 Prezydium SKOZK z dnia 29 października 2019 roku
Stan na dzień 9 września 2019 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2019 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2019 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 18 marca 2019 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 12/2019 Prezydium SKOZK z dnia 9 września 2019 roku
Uchwała nr 14/2019 Prezydium SKOZK z dn. 29 października 2019 r. w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po trzech kwartałach 2019 roku i niezbędnych korekt w planie

Uchwała nr 14/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 29 października 2019 roku w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po trzech kwartałach 2019 roku i niezbędnych korekt w planie
Uchwała nr 13/2019 Prezydium SKOZK z dn. 29 października 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2019–2023

Uchwała nr 13/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2019–2023
Uchwała nr 12/2019 Prezydium SKOZK z dn. 9 września 2019 r. w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała nr 12/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 9 września 2019 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa
Uchwała nr 11/2019 Prezydium SKOZK z dn. 9 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2019–2023

Uchwała nr 11/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2019–2023
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 9 września 2019 r.
Stan na dzień 4 lipca 2019 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2019 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2019 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 18 marca 2019 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 8/2019 Prezydium SKOZK z dnia 4 lipca 2019 roku
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 4 lipca 2019 r.
Uchwała Nr 10/2019 Prezydium SKOZK z dn. 4 lipca 2019 r. w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II-V NFRZK

Uchwała Nr 10/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II-V Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2020 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 2020-2021 lub 2020-2022
Uchwała Nr 9/2019 Prezydium SKOZK z dn. 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania z NFRZK

Uchwała Nr 9/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 8/2019 Prezydium SKOZK z dn. 4 lipca 2019 r. w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po pierwszym półroczu 2019 roku i niezbędnych korekt w planie

Uchwała Nr 8/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po pierwszym półroczu 2019 roku i niezbędnych korekt w planie
Uchwała Nr 7/2019 Prezydium SKOZK z dn. 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2019–2023

Uchwała Nr 7/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2019–2023
Uchwała Nr 6/2019 Prezydium SKOZK z dn. 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Informacji i Inicjatyw Społecznych SKOZK

Uchwała Nr 6/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Informacji i Inicjatyw Społecznych Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Uchwała Nr 5/2019 Prezydium SKOZK z dn. 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych za środków NFRZK

Uchwała Nr 5/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych za środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 30 maja 2019 r.
Stan na dzień 30 maja 2019 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2019 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2019 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 18 marca 2019 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 4/2019 Prezydium SKOZK z dnia 30 maja 2019 roku
Uchwała Nr 4/2019 Prezydium SKOZK z dn. 30 maja 2019 r. w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała Nr 4/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa
Uchwała Nr 3/2019 Prezydium SKOZK z dn. 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2019-2023

Uchwała Nr 3/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2019-2023
Uchwała Nr 8/2019 SKOZK z dn. 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej SKOZK

Uchwała Nr 8/2019 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa